Doğru ibadet

Receb Ayında Kılınacak 30 Rekatlık Namaz

(1. dua)

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyun lâ yemût. Biyedihil hayru ve hüve alâ külli şey in qadîr. Allâhümme lâ mânia limâ a'tayte ve lâ mu'tıye limâ mena'te ve lâ yenfeu zel ceddi minkel cedd.

(2. dua)

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyun lâ yemût. Biyedihil hayru ve hüve alâ külli şey in qadîr. İlâhen vâhiden ehaden sameden ferden vetren lem yettehiz sâhibeten ve lâ veledâ.

(3. dua)

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyun lâ yemût. Biyedihil hayru ve hüve alâ külli şey in qadîr. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihittâhirîne ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm.